Arhiva događaja

Forenzički tretman lica mesta
kod nasilja u porodici i krivičnih dela
iz oblasti polnih sloboda

26-27.04.2018.

U nastavnom centru u Nišu, održan je dvodnevni seminar sa temom „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda”. Seminar je održan na fakultetu kao nastavak dugogodinje saradnje Nacionalno kriminalističko-tehničkog centra i Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Seminar je realizovan u okviru Švedsko – Srpskog policijskog saradničkog programa. U toku je realizacija projekta „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“. Jedan od dva stuba projekta je podizanje nivoa forenzičke obrade lica mesta kod krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda i oblasti protiv braka i porodice (nasilje u porodici)

Na seminaru su učestvovali predstavnici sudova i tužilaštva, zdravstvenih ustanova, centara za socijalni rad, policije iz Švedske i Srbije, kao i nevladine organizacije koje se bave problematikom rodno zasnovanog nasilja.
Svi učesnici su nakon završetka seminara dobili sertifikat o učešću.


Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:00 do 17:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542