Programi

Nastavno osoblje

Pravo

Prof. dr Katarina Ivančević
Prof. dr Tamaš Korhec
Prof. dr Boris Kršev
Prof. dr Duško Radosavljević
Prof. dr Radica Šipovac
Prof. dr Zlatko Stefanović
Prof. dr Petar Teofilović
Prof. dr Zdravko Skakavac
Doc. dr Božidar Jeličić
Doc. dr Radivoje Jovović
Doc. dr Miroslav Milosavljević
Doc. dr Ana Sentov
Doc. dr Tatjana Skakavac
Doc. dr Tamara Gajinov
Doc. dr Jelena Arsić
Doc. dr Melanija Jančić
Doc. dr Tanja Kaurin
Dr Katinka Beretka, asistent
Zoran Vavan, asistent
Predrag Alargić, asistent
Nikola Lakobrija, saradnik
Aleksandra Erić-Bukarica, nast. str. jezika
Jovana Fajgelj, nast. str. jezika
Milica Rađenović, nast. str. jezika
Daniel Živković, nast. str. Jezika

Poslovna psihologija

Prof. dr Mirjana Franceško, redovni profesor
Prof. dr Vesna Petrović, redovni profesor
Prof. dr Velјko Đurić, redovni profesor
Prof. dr Zdravko Skakavac, redovni profesor
rof. dr Zoran Sušanj, gostujući profesor sa Filozofskog fakultet Sveučilišta u Rijeci
Prof. dr Dobrila Vujić, redovni profesor u penziji
Prof. dr Stanislav Fajgelj, redovni profesor u penziji
Prof. dr Đorđe Đurić, redovni profesor u penziji
Prof. dr Željka Bojanić, vanredni profesor
Prof. dr Vesna Gojković, vanredni profesor
Prof. dr Aleksandar Vasić, vanredni profesor
Prof. dr Ružena Šimonji-Černak, vanredni profesor
Prof. dr Milica Radović, vanredni profesor
Prof. dr Duška Franeta, vanredni profesor
Prof. dr Vladimir Njegomir, vanredni profesor
Doc. dr Miodrag Koprivica
Doc. dr Miroslav Milosavljević
Doc. dr Jasmina Nedeljković
Doc. dr Ana Sentov
Doc. dr Anja Mitić
Doc. dr Dragan Žuljević
Doc. dr Radivoje Jovović
dr Dušana Šakan, asistent
dr Jelena Dostanić, asistent
Peđa Miladinović, asistent
Zoran Vavan, asistent
Jovana Fajgelj, nast. str. jezika
Milica Rađenović, nast. str. jezika
Dr Danijel Živković, nast. str. jezika
Katarina Suvajdžić, asistent
Zorica Knežević, asistent
dr Marija Manasijević – asistent
Branislav Kosanović, nastavnik veština
Tatjana Ljubinković – saradnik praktičar
Jovana Palkovljević – saradnik praktičar
Milota Dubovska Poslon – saradnik praktičar
Staša Miloščin – saradnik praktičar

Psihoterapija

Prof. dr Vesna Petrović- rukovodilac programa
Prof. dr Mirjana Franceško
Prof. dr sc. med. Gordana Dedić
Prof. dr Vesna Gojković
Prof. dr Velјko Đurić
Prof. dr Duška Franeta
Prof. dr Milan Živković
Doc. dr Jasmina Nedeljković
Doc. dr Lidija Pecotić
Doc. dr Dragan Žuljević
Doc. dr Anja Mitić
Doc. dr Radivoje Jovović
Prof. dr Mo Mandić
Zorica Knežević, asistent

Bezbednost i kriminalistika

Prof. dr Zdravko Skakavac – rukovodilac studijskog programa
Prof. dr Vojin Pilipović – zamenik rukovodioca studijskog programa
Prof. emeritus dr Milo Bošković
Prof. dr Željka Bojanić
Prof. dr Milan Daničić
Prof. dr Dragomir Jovičić
Prof. dr Boris Kršev
Prof. dr Slobodan Marković
Prof. dr Ljubo Pejanović
Prof. dr Milenko Radoman
Prof. dr Milica Radović
Prof. dr Tihomir Đurić
Doc. dr Aleksandar Bošković
Doc. dr Radivoje Jovović
Doc. dr Tanja Kaurin
Doc. dr Miroslav Milosavljević
Doc. dr Tatjana Skakavac
Doc. dr Boriša Lečić
Doc. dr Vojkan Zorić
Predrag Alargić, asistent
Sonja Dragović Sekulić, asistent
Marija Mitić, asistent
Jovana Fajgelj, nast. str. jezika
Milica Rađenović, nast. str. jezika
Danijel Živković, nast. str. jezika
Dragana Mančić, nast. str. jezika
dr Jelena Dostanić, asistent
Zorjana Kanjuga, saradnik u nastavi
Božidar Arsić, saradnik u nastavi
Nikola Lakobrija, saradnik u nastavi
Mile Stepanović, saradnik praktičar
Saša Živić, saradnik praktičar
Ljubiša Božić, saradnik praktičar

Engleski jezik

Doc. dr Ana Sentov – rukovodilac studijskog programa
Prof. dr Slavica Perović, redovni profesor
Prof. dr Slobodan Jovanović, vanredni profesor
Prof. dr Nada Savković,vanredni profesor
Prof. dr Vesna Pilipović, vanredni profesor
Prof. dr Tatjana Glušac,vanredni profesor
Prof. dr Milan Živković,vanredni profesor
Doc. dr Isidora Wattles
Doc. dr Dorin Drambarean
Andrew Wiesike, strani lektor
Aleksandra Erić Bukarica, nast. str. jezika
Jovana Fajgelj, nast. str. jezika
Milica Rađenović, nast. str. jezika
Dr Danijel Živković, nast. str. jezika

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:00 do 17:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542