Upis

Osnovne studije

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2018/19. godinu na studijskim programima Pravo, Poslovna psihologija, Bezbednost i kriminalistika i Engleski jezik. Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, koja uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit ili im je priznat prijemni ispit, odnosno lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi.


NOVI SAD:

 • Pravo – 50 studenata (trogodišnje 180 ESPB)
 • Poslovna psihologija – 120 studenata (trogodišnje 180 ESPB)
 • Bezbednost i kriminalistika – 90 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)
 • Engleski jezik – 90 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)

NIŠ:

 • Pravo – 30 studenata (trogodišnje 180 ESPB)
 • Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti – 50 studenata (trogodišnje 180 ESPB)

Prijemni ispit

Polaganje prijemnog ispita održaće se u sledećim terminima:

Junsko-julski upisni rok

 • 25.06.2018. u 10h
 • 02.07.2018. u 10h
 • 09.07.2018. u 10h

Važno obaveštenje:

Mole se svi prijavljeni kandidati za polaganje prijemnog ispita u terminu 25.06.2018. da predaju neophodnu dokumentaciju do 22.06.2018.

Rang liste će biti objavljene sutradan po polaganju prijemnog ispita na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Upis primljenih kandidata će se održati od 26.06.-02.07.2018., od 03.07.-09.07.2018. i 10.07.-20.07.2018. od 09-16 časova.


Septembarski upisni rok (ukoliko preostane slobodnih mesta nakon prvog upisnog roka )

 • 27.08.2018. u 10h
 • 10.09.2018. u 10h
 • 24.09.2018. u 10h

Rang liste će biti objavljene sutradan po polaganju prijemnog ispita na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Upis primljenih kandidata će se održati od 28.08.-12.09.2018., od 11.09.-24.09.2018. i 24.09.-05.10.2018. od 09-16 časova.


Kandidati za prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,oo dinara, na žiro račun
  Fakulteta broj: 160-930468-41.

Ukoliko želite, možete se prijaviti na našu mejling listu za obaveštenje
o datumima prijemnog ispita kako bi ste bili u toku.Prijave za prijemni ispit primaju se u prostorijama Fakulteta svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova. Informacije o sadržaju prijemnog ispita i potrebnoj literaturi za pojedinačne programe možete pronaći na stranicama programa.


Pripremna nastava

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe. Tokom pripremne nastave budući studenti imaju prilike da se upoznaju sa nastavnim osobljem, samom ustanovom i svim mogućnostima koje se pružaju tokom studija.


Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2018/19. godinu na srodnim fakultetima (i ostvare minimum od 14 bodova) da se mogu upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2017/2018. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima.


Napomena

 • Sledećeg dana, nakon prijemnog ispita, utvrđuje se privremena rang-lista
  sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.
 • Kandidat koji smatra da redosled kandidata na privremenoj rang-listi nije pravilno
  utvrđen može podneti prigovor dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od objavljivanja
  privremene rang-liste. Dekan donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od
  podnošenja prigovora.
 • Kandidat može podneti žalbu Savetu Fakulteta u roku od tri dana od dana prijema
  rešenja. Savet rešava po žalbi u roku od tri dana od dana njenog prijema.
 • Nakon odlučivanja po prispelim žalbama, Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu
  rang-listu kandidata. Konačna rang-lista je osnov za upis kandidata.

Objavljivanje rang-liste biće sutradan po prijemnom ispitu, na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.


Dokumenta

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis i prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,oo dinara, na žiro račun
  Fakulteta broj: 160-930468-41.

Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41.
Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG.

Kandidati koji su položili prijemni ispit na našem fakultetu mogu se upisati u školsku 2018/19. godinu odmah po objavljivanju rezultata.

Kandidati koji su položili prijemni ispit na srodnim akreditovanim visokoškolskim ustanovama mogu se upisati do početka školske 2018/19. godine, u skladu sa upisnim kvotama.

Kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2018/19. godinu na srodnim fakultetima (ostvaren minimum od 14 bodova), mogu se upisati bez ponovnog polaganja prijemnog ispita na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova u prostorijama Fakulteta.


Prelazak sa drugih fakulteta

Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić lice koje je student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi i to na akademskim studijama.

Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su da prilože:

 • molbu za upis na određeni studijski program (obrazac dobijaju prilikom apliciranja za upis)
 • uverenje o položenim ispitima
 • overen plan i program studija (iz vremena studiranja kandidata)

Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu od 5.000,oo dinara za troškove upisa, na žiro-račun Fakulteta broj 160-930468-41

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

 • Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:
 • Opšti uspeh u srednjoj školi – max 40 bodova – sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole
  pomnožen sa 2)
 • Prijemni ispit (max 60 bodova – minimalno potrebno ostvariti 14 bodova)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:

 • školarina za školsku 2018/19. godinu iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (380 evra pri upisu + 9 rata po 130 evra) ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani preko Generali Osiguranja Srbija

* U cenu školarine osnovnih akademskih studija nisu uračunati:

 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • odbrana završnog rada
 • izdavanje diplome

Stipendije Fondacije Lazar Vrkatić

 • Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2017/18. godini – ne plaćaju
  školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan
  uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja – ne plaćaju školarinu za prvu godinu
  studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom
  čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više – plaćaju 50% školarine za prvu godinu
  studija.

Studijski programi

Više informacija o detaljima upisa, sadržaju prijemnog ispita, besplatnoj pripremnoj nastavi, školarini, stipendijama i dokumentaciji možete pronaći na stranicama studijskih programa.

Pravo

Student koji završi studije prava na našoj ustanovi, obučen je za praktičan rad u kompletnoj pravnoj referadi…

Bezbednost i kriminalistika

Specifičnost našeg studijskog programa je što studente već tokom studija upoznaje sa njihovim budućim…

Poslovna psihologija

Studijski program Poslovna psihologija ima za cilj sticanje visokog obrazovanja i zvanja psiholog…

Engleski jezik

Studijski program Engleski jezik ima za svrhu obrazovanje kompetentnog kadra, osposobljenog za niz…

Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:00 do 17:00

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542

Telefon:
Novi Sad: +381(21) 472 7884,
fax: +381(21) 472 7885

Niš: +381(18) 294 220,
fax: +381(18) 294 222

Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
office@flv.edu.rs

Pratite nas:

Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.

Žiro račun: 160-930468-41

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542